• FUNDAMENTY - Krok po kroku.

 • BUDOWA DOMU - FUNDAMENTY
 • W tym rozdziale postaram się w dużym skrócie opisać jak prawidłowo wykonać fundament budynku jednorodzinnego.

  1. Na samym początku należy wyznaczyć wstępny zarys budynku i na jej powierzchni usunąć humus. Głębokość wykopu powinna sięgać do głębokości górnej powierzchni ław fundamentowych.

  2. Następnie geodeta powinien wytyczyć punkty geodezyjne dla ścian fundamentowych, a także tzw. reper (wysokościowy punkt odniesienia posadowienia budynku). Ważne jest aby prace geodety były wpisane do dziennika budowy.

  3. Wokół całego wykopu ok. 50-60cm od jego zewnętrznej krawędzi należy wbić drewniane paliki i przymocować do nich deski. Ta konstrukcja służy do mocowania tzw. ław drutowych, które wyznaczają narożniki ścian fundamentowych. Na podstawie tych punktów należy wyznaczyć odpowiadające im miejsce w wykopie.

  4. Teraz można przystąpić do wykonywania wykopu pod ławy. Zaleca się kopanie ręczne.

  5. Na dnie wykopu ułożyć min. 10cm warstwę betonu B10 szerzej o 10cm niż ławy fundamentowe.

  6. Zaleca się ułożenie papy termozgrzewalnej o grubości min. 4mm na betonie podkłądowym. Bezwględnie należy zabezpieczyć ławy jeśli występują słupy żelbetowe.

  7. Po zabezpieczeniu papy folia możemy układać zbrojenie fundamentów - wzdłużnego z 4 prętów o średnicy min. 12mm ze stali żebrowanej, łączonej w 30 cm. odstępach strzemieniem z drutu o średnicy 6mm. Należy starannie łączyć pręty na całej długości. Stal nie powinna mieć oznak korozji.

  8. Ustawiamy i poziomujemy deskowanie ław.

  9. Zbrojenie należy umocować w wykopie, tak aby jego spód był uniesiony około 5 cm ponad podłoże.

  10. Ławy fundamentowe należy wypełnić betonem klasy B30 lub B37 (zależnie od klasy ekspozycji). Bezwględnie należy wibrować beton. Tuż przed betonowaniem warto deskowanie polać wodą lubwymalować środkiem adhezyjnym..

  11. Po wylaniu betonu wyrównujemy powierzchnię oraz ją zacieramy. Ławy przykrywamy folią PE 0,2 .

  12. Dobę po ułożeniu mieszanki betonowej zaczynamy dbanie o wylane ławy. Polewamy je wodą co kilka godzin (przez 7 dni) jeśli ławy nie zabezpiczyliśmy folią. Beton osiągnie swoje właściwości po ok. 4 tygodniach.

  13. Po tym czasie można przystąpić do murowania ścian fundamentowych zaczynając od narożników. Przed murowaniem ścian na ławie ukłądamy papę termozgrzewalną jeśli nie była ułożona na betonie podkładowym.

  14. Przyszedł czas na wyznaczenie miejsca instalacji podziemnych: przyłącza elektrycznego, wodociągowego oraz kanalizacji. W miejscach tych umieszcza się odcinki rur z tworzywa.

  15. Przystępujemy do murowania ścian fundamentowych oraz podstawy pod kominy.

  16. Po wymurowaniu ścian fundamentowych uzupełniamy ubytki w spoinach murów fundamentowych oraz całą powierzchnię muru pokrywamy masą KMB min.3mm . Szczelnie zabezpieczamy przejścia przez ściany fundamentowe oraz stosujemy fassete aby szczelnie połączyć izolację ścian z papą podkładową.

  17. Kładziemy instalacje podłogowe: kanalizacyjne, wodociągowe oraz elektryczne (rura z wciągniętym drutem, który ułatwi późniejsze przeciągnięcie kabla).

  18. Wykonujemy termoizolację ścian fundamentowych stosując XPS. następnie zabezpieczamy termoizolację oraz hydroizolację ścian stosując folię kubełkową.

  18. Przestrzeń pomiędzy ścianami fundamentowymi należy uzupełnić piaskiem i wszystko dokładnie ubić zagęszczarką (warstwami co 25cm) do wskaniżka wskazanego przez konstruktora. Ostatnią warstwę należy wykonać używając grubego kruszywa aby odciąć podciąganie kapilarne. Pomiędzy warstwami gruntu stosujemy geowłukninę o gramaturze min 80g, aby nie dopuśić do mieszania się warstw gruntu.

  19. Układamy poziomą izolację przeciwwilgociową, czyli dwie warstwy papy podkładowej na osnowie z włókna szklanego, klejone lepikiem na zimno. Pas izolacji musi wystawać ok. 20 cm poza wewnętrzną krawędź ścian fundamentowych, aby można było szczelnie połączyć ją z izolacją podłogi na gruncie. W miejscach słupów żelbetowych stosujemy masy polimerowo-cementowe.

  20. Po wykonaniu izolacji należy wykonać wylewkę z chudego betonu pod podłogę parteru (grubość co najmniej 8-10cm). Beton podkładowy najlepiej wylewać na foli PE aby zmniejszyć ucieczkę wody do gruntu. Górna powierzchnia wylewki musi być równa z poziomem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. Beton przykrywamy folią PE.

  21. W strefie cokołowej jako hydroizolację stosujemy paroprzepuszczalne masy polimerowo-cementowe. Należy je uciąglić z masami KMB. Tak aby masa polimerowo-cementowa znalazła się pod izolacją bitumiczną.