FAKTY

opracowano na podstawie: Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • WYMAGANIA:

  ◾ do 70m2 powierzchni zabudowy - jeden budynek na każde 500m2 działki *
  ◾ wolnostojący
  ◾ 2-kondygnacyjny**, którego obszar oddziaływania mieści się na działce***
  ◾ forma architektoniczna budynku oraz zagospodarowanie działki muszą spełniać wymagania MPZP ****
  ◾ budowa wyłącznie na własne potrzeby mieszkaniowe *****
  ◾ W przypadku budynku rekreacji indywidualnej o pow. zabudowy 70m2, wprowadzono wymóg rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6m i wysięgu wsporników do 2m


  ◾ *minimalna powierzchnia działki to 500m2. Jeśli masz działkę 1000m2, wówczas możesz postawić dwa domy
  ◾ ** należy zaznaczyć, iż antresola nie stanowi odrębnej kondygnacji, a jedynie jej górną część. Docelowo będzie zatem można zatem wybudować parter + piętro z dużą antresolą i tym samym uzyskać większą powierzchnię użytkową.
  ◾ *** w skrócie i dużym uproszczeniu: projektowany budynek nie oddziałuje na działki i nieruchomości sąsiednie - dosyć trudne do spełnienia, zwłaszcza przy małej działce
  ◾ **** Jeśli brak MPZP, należy wystąpić o decyzję Warunków Zabudowy - podobno będą wydawane w 21 dni...
  ◾ ***** W teorii nie można budować na sprzedaż. Jednak Ustawa nie reguluje w żaden sposób wynajmu, sprzedaży czy zbycia...

  WĄTPLIWE PRZYWILEJE

  ◾ Brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy*
  ◾ Brak dziennika budowy
  ◾ organ administracji architektonicznobudowlanej nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej przez ciebie budowy**


  ◾ *wg mnie większa szkoda dla Inwestora niż korzyść. Oszczędność ok. 3 tys. zł, a Inwestor sam przyjmuje na siebie odpowiedzialność za kierowanie budową. Ustawodawca jest przekonany, że budynek o powierzchni zabudowy 70m2 i dwóch kondygnacjach nadziemnych jest na tyle prosty w budowie, że niemożliwe jest popełnienie na niej błędów wykonawczych (mogących skutkować również katastrofą budowlaną), a Inwestor na tyle zorientowany w temacie, że spokojnie jest w stanie sprawować nadzór nad budową. Warto dodać, iż Nadzór Budowlany ma kontrolować taką inwestycję. Osobiście wybrałabym kierownika budowy zamiast Nadzoru Budowlanego.
  ◾ ** do budowy będziesz mógł przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia - czyli dzisiaj zgłaszasz, a jutro budujesz!

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

  ◾ Dokumentacja, którą dołącza do zgłoszenia, jest kompletna*
  ◾ Inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli nie ustanowi kierownika budowy


  ◾ * Do zgłoszenia należy dołączyć projekt architektonicznobudowlany
  ◾ * projekt zagospodarowania terenu działki sporządzony przez projektanta z uprawieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej - czyli architekt lub konstruktor

  BONUS:

  ◾ Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w drodze konkursu architektonicznego wyłoni projekty budowalnych o wysokich walorach architektonicznofunkcjonalnych,ekologicznych, oszczędnych i estetycznych, które następnie będą udostępnione za pośrednictwem platformy internetowej lub strony www wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Projekty te będą dostępne do pobrania bezpłatnie.

  PODSUMOWANIE:

  Podsumowując, po wprowadzonej "alternatywie" lub "przywileju", jak to ładnie ujął Ustawodawca, można się spodziewać:
  ◾ nasilenia chaosu przestrzennego
  ◾ obniżenia standardów bezpieczeństwa zarówno pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób korzystających z obiektu po rozpoczęciu jego użytkowania.