• FUNDAMENTY - Krok po kroku.

 • BUDOWA DOMU - FUNDAMENTY
 • W tym rozdziale postaram się w dużym skrócie opisać jak prawidłowo wykonać fundament budynku jednorodzinnego.

  1. Na samym początku należy wyznaczyć wstępny zarys budynku i na jej powierzchni usunąć humus. Głębokość wykopu powinna sięgać do głębokości górnej powierzchni ław fundamentowych.

  2. Następnie geodeta powinien wytyczyć punkty geodezyjne dla ścian fundamentowych, a także tzw. reper (wysokościowy punkt odniesienia posadowienia budynku). Ważne jest aby prace geodety były wpisane do dziennika budowy.

  3. Wokół całego wykopu ok. 50-60cm od jego zewnętrznej krawędzi należy wbić drewniane paliki i przymocować do nich deski. Ta konstrukcja służy do mocowania tzw. ław drutowych, które wyznaczają narożniki ścian fundamentowych. Na podstawie tych punktów należy wyznaczyć odpowiadające im miejsce w wykopie.

  4. Teraz można przystąpić do wykonywania wykopu pod ławy. Zaleca się kopanie ręczne.

  5. Tam gdzie w wykopie występują grunty lekkie np. piaski, należy w wykopie ułożyć zwykłą folie budowlaną. Należy pamiętać aby folię wywinąć z obu stron do góry na ok 30 cm. Czynności takie mają na celu ochronę wylewanego betonu przed zanieczyszczeniami. Dzięki temu zabiegowi beton dobrze się zwiąże, zapobiegając szybkiemu odparowaniu wody.

  6. Na gruncie gliniastym oraz przy wysokim poziomie wód gruntowych należy na dnie wykopu ułożyć min. 10cm warstwę betonu B10.

  7. Możemy układać zbrojenie fundamentów - wzdłużnego z 4 prętów o średnicy min. 12mm ze stali żebrowanej, łączonej w 30 cm. odstępach strzemieniem z drutu o średnicy 6mm. Należy starannie łączyć pręty na całej długości. Stal nie powinna mieć oznak korozji.

  8. Ustawiamy i poziomujemy deskowanie ław.

  9. Zbrojenie należy umocować w wykopie, tak aby jego spód był uniesiony około 5 cm ponad podłoże.

  10. Ławy fundamentowe należy wypełnić betonem klasy B20 lub B25. Tuż przed betonowaniem warto deskowanie polać wodą.

  11. Po wylaniu betonu wyrównujemy powierzchnię oraz ją zacieramy.

  12. Dobę po ułożeniu mieszanki betonowej zaczynamy dbanie o wylane ławy. Polewamy je wodą co kilka godzin (przez 7 dni). Beton osiągnie swoje właściwości po ok. 4 tygodniach.

  13. Po tym czasie można przystąpić do murowania ścian fundamentowych zaczynając od narożników.

  14. Przyszedł czas na wyznaczenie miejsca instalacji podziemnych: przyłącza elektrycznego, wodociągowego oraz kanalizacji. W miejscach tych umieszcza się odcinki rur z tworzywa.

  15. Przystępujemy do murowania ścian fundamentowych oraz podstawy pod kominy.

  16. Po wymurowaniu ścian fundamentowych uzupełniamy ubytki w spoinach murów fundamentowych oraz całą powierzchnię muru pokrywamy emulsją asfaltowo-kauczukową.

  17. Kładziemy instalacje podłogowe: kanalizacyjne, wodociągowe oraz elektryczne (rura z wciągniętym drutem, który ułatwi późniejsze przeciągnięcie kabla).

  18. Przestrzeń pomiędzy ścianami fundamentowymi należy uzupełnić piaskiem lub keramzytem i wszystko dokładnie ubić zagęszczarką.

  19. Układamy poziomą izolację przeciwwilgociową, czyli dwie warstwy papy podkładowej na osnowie z poliestru lub włókna szklanego, klejone lepikiem na zimno. Pas izolacji musi wystawać ok. 20 cm poza wewnętrzną krawędź ścian fundamentowych, aby można było szczelnie połączyć ją z izolacją podłogi na gruncie.

  20. Po wykonaniu izolacji należy wykonać wylewkę z chudego betonu pod podłogę parteru (grubość co najmniej 8-10cm). Górna powierzchnia wylewki musi być równa z poziomem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.

  Źródła:
  • Marcin Dziedzic "Jak budować? Kompendium wiedzy budowlanej. Budowa domu od A do Z"